NGƯ NAM YẾT NỮ - SÁT THỦ BỒ KẾT THẦY TU 


"Man, what did I tell ya, Sư Tử nam a straight busta!"